Fejlesztési alapelvek

A programrendszer kialakításakor a következõ alapelveket tartottuk szem elõtt:

 • A törvényi szabályozásnak megfelelõen
 • Korszerû szoftver megoldás
 • WEB-es lekérdezési lehetõség
 • Skálázhatóság
 • Kedvezõ ár/használati érték arány
 • Alkalmazhatóság hierarchikus rész-szervezetek esetében
 • Alkalmazhatóság fizikailag elkülönült rész-szervezetek esetében

A törvényi szabályozásnak megfelelõen

Aki költségvetési szervezeteknek készít programokat, annak tudnia kell, hogy e szervezeteknek a könyvvezetését, gazdálkodását igen részletes - és évrõl évre változó - törvények és rendeletek szabályozzák. Mivel maga az államháztartás szigorúan hierarchikusan épül fel, részletesen szabályozott beszámolási kötelezettségekkel, ezért elõször is ezeknek a követelményeknek kell megfelelnie a rendszernek.

Korszerû szoftver megoldás

Ma már tarthatatlan, hogy milliárdos költségvetésû szervezetek, önkormányzatok, olyan szoftvereszközökkel dolgoznak, amelyek technikailag teljesen elavultak. Ezek a programok általában DOS-os környezetben futtathatók, egyidejûleg csak egy gépen használhatók. Pedig a mai korszerû Windows 2000, Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer kifejezetten nem támogatja a DOS-os alkalmazásokat, és a csoportos munkavégzés a hatékonyság feltétele.

Mindezeket messzemenõen szem elõtt tartava olyan megoldást kínálunk,

 • amely korszerû, nagy megbízhatóságú (SQL) adatbázis kezelõt használ;
 • amelynek egyes moduljai egyetlen adatbázis adatait kezelik, tehát mindenki rendelkezésére áll az esetlegesen más modulokban rögzített összes szükséges információ (a rendszer tehát integráltsága folytán megvalósítja az „egy adatot csak egyszer rögzítünk" elvet);
 • amellyel több terület kapcsolódhat be a munkavégzésbe;
 • amelynek sokoldalú védelmével mindenki láthatja a számára szükséges (engedélyezett) adatokat, de csak azokat, amelyek engedélyezettek számára.

WEB-es lekérdezési lehetõség

CT-EcoSTAT rendszerhez kifejlesztettük a CT-EcoWEB fantázianevû lekérdezõ rendszert. Ezzel a programcsomaggal egyszerû browserrel (internetes böngészõ programmal) lekérdezhetjük a CT-EcoSTAT rendszer adatait akár az intraneten (a belsõ internetes hálózaton), akár megfelelõ beállítások és tûzfalak alkalmazása esetén interneten a világ tetszõleges pontjáról.

Ennek az eszköznek az elkészítésével az volt a célunk, hogy a jogosult felhasználóknak hozzáférhetõvé tegyük a CT-EcoSTAT rendszerben rögzített adatokat anélkül, hogy közvetlenül az adatbázishoz kellene kapcsolódniuk, illetve hogy magát a CT-EcoSTAT rendszer bármely modulját futtatniuk kellene. A használathoz elegendõ egy - gyakorlatilag minden Windows operációs rendszert használó számítógépen megtalálható - internetes böngészõ program, mint például az Internet Explorer. Amennyiben a felhasználó rendelkezik a megfelelõ jogosultságokkal, akkor akár saját, szállodai szobájában is lekérdezheti a hordozható számítógépérõl a számára engedélyezett információkat.

Skálázhatóság

CT EcoSTAT olyan - a szó valódi értelmében - integrált rendszer, amely a minisztériumoktól kezdve a több tízmilliárd forintos költségvetésû szervezeteken keresztül, a néhány munkaállomást alkalmazó önkormányzatokig és egészségügyi szolgálatokig, igen széles körben alkalmazható. Ma már a rendszert több mint 150 költségvetési szervezet, illetve költségvetési szervezetbõl átalakult kft. vagy kht. használja. Bár a kétféle szervezet könyvvezetése eltér egymástól, a rendszer mindkét változata azonos funkcionalitású, azonos kezelésû.

 

A CT-EcoSTAT/LAN verziót azoknak a partnereinknek ajánljuk, akik egyetlen telephelyen, egyetlen lokális hálózaton használják a rendszert. Ehhez a változathoz 100 MBit-es hálózatot javasolunk, hogy kihasználhassák a rendszer sebességét.

CT-EcoSTAT/WAN verziót azoknak ajánljuk, akik több telephelyen, a telephelyeken belül egyetlen lokális hálózaton, de a telephelyek között már nem saját hálózatuk felhasználásával üzemeltetik a rendszert. A WAN verzió fejlesztésekor sikerült olyan megoldást találnunk, amely - a ma kapható ADSL vonalakkal - csak minimális sebességi kompromisszumot igényel a távoli telephelyek felhasználóitól. A WAN verziót elsõsorban önkormányzatoknak ajánljuk, ha nemcsak az önkormányzat épületében kívánják mûködtetni a rendszert, hanem önálló vagy részben önálló intézményekben is.

Kedvezõ ár/használati érték arány

A programrendszert - amely teljes mértékben hazai fejlesztésû - olyan áron és feltételekkel kínáljuk, amely maximálisan alkalmazkodik a költségvetési szervezeteknek a mai magyar valóság által meghatározott pénzügyi lehetõségeihez.

Alkalmazhatóság hierarchikus részszervezetek esetében

Ma már a költségvetésben számos esetben olyan információra is szükség van, amely nem kapható meg a beszámolási kötelezettség elõállítására alkalmas programokkal. Az országszerte megyei kirendeltségekkel, részben önálló intézményekkel rendelkezõ hivatalok, az önkormányzatok, melyek 20-30 hozzájuk tartozó intézményt fognak össze, mindnyájan az összesített adatok mellett részletes adatokat szeretnének kapni az egyes „leányaikról", sõt azt szeretnék, ha ezek a „leányok" a saját adataikat bármikor elérhetnék.
Alkalmazhatóság fizikailag elkülönült részszervezetek esetében
A hierarchikus szervezetek általában fizikailag is távol helyezkednek el egymástól, legalábbis elég távol ahhoz, hogy egy helyi hálózatba ne lehessen õket összekötni. Ebben az esetben már olyan programokat kell adni, amelyek megfizethetõ áron alkalmasak a távoli kapcsolatok kezelésére is. Erre a célra szolgál a CT-EcoSTAT/WAN verzió.