CT-EcoSTAT

A CT-EcoSTAT a CompuTREND által fejlesztett gazdasági és gazdálkodási rendszer, mely a költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek és - elsősorban költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek átalakításával létrejött - KHT-k részére készült.

A program filozófiája

A program grafikus - Windows - felületen működik, amely kliens/szerver architektúrájú. A program MS-SQL vagy ORACLE adatbázis kezelőt használ. A programcsomag önálló ügyviteli szoftverként alkalmazható, olyan speciális interfészekkel rendelkezik, amelyek révén szervesen illeszthető bármilyen szakmai rendszerhez, így például a Magyarországon forgalomba lévő intézményi szakmai, önkormányzati vagy kórházi informatikai rendszerek legtöbbjéhez.
A fejlesztés során CompuTREND különös figyelmet fordított arra, hogy a program megfeleljen a költségvetési szervekkel szemben támasztott követelményeknek, továbbá - szoros összefüggésben azzal a napirenden lévõ kérdéssel, hogy költségvetési intézmények egy részének megnyílt a lehetőség a KHT formájában történő további működésre -- zökkenőmentes áttérést biztosítson azon költségvetés szerint gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a KHT-ra, mint gazdálkodási formára való áttérést választják.
A Pénzügyi és ÁFA Nyilvántartó Program megfelel a vonatkozó törvények és pénzügyminiszteri rendeletekben megfogalmazott szoftvertechnikai és pénzügy (adó-) technikai követelményeket kielégíti. A rendeletek változásakor folyamatosan biztosítjuk a program megfelelőségét.
A programrendszer jelenlegi verziója megfelel az államháztartás szervezetinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó Kormányrendeletekben foglaltaknak.
A programrendszer megfelel a számviteli törvényben szabályozott kettős könyvviteli szabályoknak, ide értve a Közhasznú Társaságokra (KHT-k) vonatkozó speciális szabályokat.

Tovább...