CT-EcoVIR Vezetői információs rendszer

A CT-EcoVIR rendszer célja, hogy segítségével a vezetés olyan összesített információkhoz jusson, amelyek megfelelő – akár napi gyakoriságú – információkat szolgáltatnak az egyes vezetők számára az adott terület működtetéséhez szükséges döntések meghozatalához, illetve a kritikus területek feltárásához, monitorozásához.

Minden vezető számára külön – külön VIR felület (irányítópult - dashboard) készíthető, a számára fontos és nélkülözhetetlen adatokkal.

 

 

Az egyes vezetők által használt felületeken megjelenő adatok két csoportba sorolhatóak:

1.    állapotleíró információk, amelyek megadják egy adatra vonatkozóan az adattárházban lévő összesített információkat (például a készpénzállomány), tetszőleges összesítési szintekre (Intézet, szervezeti egység, stb.), időszakra, egyéb téma specifikus összesítésekre (pl. bankbetét, pénztár, stb.).

2.    indikátor jellegű információk, amelyek egy – egy mutatószám esetében a működés minőségéről vagy hatékonyságáról tanúskodnak. Ebben az esetben, ha meghatározhatók a jó és/vagy a hibás működés küszöbértékei, akkor ezek a mutatók automatikus riasztásra is alkalmasak (ilyen lehet például a tartozás állomány szintje).

A CT-EcoVIR rendszer működésének alapelve az úgynevezett „lefúrásos” módszer biztosítása. A lefúrásos működés azt jelenti, hogy egy – egy adat vagy indikátor esetében a felhasználónak lehetősége van arra, hogy – amennyiben kíváncsi arra, hogy az adott érték vagy mutató milyen adatokból alakult ki – az adott értéket alkotó részadatokat is megjelenítse.

Egy nagyon egyszerű példánál maradva: ha a tartozás állomány 1 MFt, akkor erre az adatra kattintva első lépésben megjeleníthető az intézményi szintű adat, majd az intézményi szintű adat tovább bontható – mondjuk – szállítónkénti szintre, míg a legalsó szint lehet a számlánkénti megbontás. (Természetesen a lefúrás legalsó szintjét az határozza meg, hogy az adattárházban milyen mélységben kerültek gyűjtésre az adatok.)

 

 

A CT-EcoVIR rendszer kialakítása során első lépésben az a cél, hogy létrejöjjön egy működőképes, a vezetők számára azonnal használatba vehető VIR rendszer. Ez úgy érhető el, hogy az előzetes felmérés során megfogalmazott vezetői elvárások, információ igények alapján létrehozunk egy működőképes, lekérdezésekkel és adatokkal feltöltött induló állapotú CT-EcoVIR rendszert.

A CT-EcoVIR alkalmas arra, hogy – rugalmasan alkalmazkodva a körülményekhez – az Intézet megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársai is kialakíthassanak további információkat, lekérdezéseket, mutatókat a rendszerben. (Ugyanakkor nem hiszünk abban, hogy a vezetőknek feladata lenne ilyen jellegű munkák elvégzése. Arról nem beszélve, hogy az ehhez szükséges ismeretek megszerzése és maga a munka elvégzése is időigényes.)

 

A CT-EcoVIR rendszer működése

 

A CT-EcoVIR rendszer egy komplex lekérdezési, adatfúrási, adatmegjelenítő funkciókkal rendelkező Vezetői Információs Rendszer.

A CT-EcoVIR a komplex, nagy mennyiségű és szerteágazó adatok és adatforrások miatt egy adattárházra épül, melybe összetett adatgyűjtési és adattöltési folyamatok révén kerülnek be az adatok.

Az adattárházban az adatok meghatározott időközönként kerülnek frissítésre (ez az Intézet igényeinek megfelelően tetszőlegesen lehet naponta, hetente, stb.). A frissítés gyakorisága adatkörönként különbözhet (valamennyi adatkörre külön – külön szabályozható a gyakoriság).

Az intézmények esetében általánosságban elmondható, hogy az egyes intézmények által használt medikai, gazdasági és gazdálkodási és egyéb rendszerek nem homogének.

A fentiekből következően a VIR rendszer mögött álló adattárházba az adatok gyűjtése az alábbi módokon történhet:

1.    A CT-EcoSTAT Rendszert használók esetében olyan automatizmusok kialakításával, amely automatizmusok időről időre biztosítják a szükséges adatoknak az adattárházba történő eljuttatását.

2.    A nem CT-EcoSTAT rendszert használó intézmények esetében, valamint az egyéb szakmai rendszerek esetében szintén alkalmazható az automatikus adatküldés, azonban ehhez az adott rendszer fejlesztőjének közreműködése szükséges.

3.    A harmadik lehetőség az, hogy biztosítunk egy olyan adatrögzítési felületet, amelyen rögzíthetők az VIR számára az adatok. Ez a megoldás azonban számos hátránnyal jár.

Ahhoz, hogy az adatok hatékonyan (automatikusan) összegyűjthetők legyenek, szükséges, hogy rendelkezésre álljon egy olyan adatkapcsolati rendszer, amely segítségével az adatok a VIR központi adattárházába összegyűjthetők.

A CT-EcoSTAT Rendszer jelenleg is rendelkezik adatkapcsolattal különböző medikai rendszerekhez. Ezen interfészek továbbfejlesztése révén a beteg adatai – kezdve a betegadatoktól egészen a diagnózissal kapcsolatos valamint a kezelés során alkalmazott beavatkozások adatáig (saját és más diagnosztikai egység által végzett szolgáltatások (társosztályok, diagnosztika, stb.) – a CT-EcoVIR rendszer számára rendelkezésre állnak.

A fejlesztés során a vezetést napi szinten informálni képes megoldást alakítottunk ki, melynek segítségével a kórház vezetése folyamatosan képet alkothat az Intézet teljes egészének működéséről.

 

Mit kaphatunk a CT-EcoVIR modultól?

 

A CT-EcoVIR számtalan előnnyel rendelkezik egy paraméterezhető, de csak jelentéseket készítő alkalmazásokkal, funkciókkal szemben.

1.    A több oldalas listákkal és adathalmazzal szemben a CT-EcoVIR képes a Vezetők számára könnyen áttekinthető és értelmezhető, grafikus felületű kimutatásokra, melyen vizuálisan is megjeleníthetők a trendek és tendenciák.

2.    A CT-EcoVIR programban az alapvető megjelenítési csoportokat az irányítópultok jelentik. Az irányítópult fő célja, hogy a felső vezetés számára – összintézeti szinten, vagy témacsoportonként – könnyen áttekinthető, egy oldalon elférő diagramokat, grafikonokat biztosítson az Intézet működésének kontrolljához. Természetesen, ha szükséges, akkor a grafikonok mellett, vagy azok lefúrásaként a részletes adatok listákban való megjelenítésére is lehetőség van.

 

 

3.    A CT-EcoVIR a vezetést napi szinten informálni képes megoldás, melynek segítségével a kórház vezetése folyamatosan képet alkothat az Intézet teljes egészének működéséről.

 

4.    A vezetői információs rendszer rendelkezik olyan beépített táblarendszerrel, amely az alapinformációk előállítását a használatbavétel pillanatától biztosítja (standard vezetői jelentések). A standard vezetői jelentések automatikusan állnak rendelkezésre.

5.    A standard vezetői jelentések megjelenítésének (nyomtatásának) elosztása a vezetők között automatikusan történhet meg.

 

 

6.    A CT-EcoVIR nagy előnye, hogy szerepkörök szerint vagy egyedi felhasználók számára is külön definiálható irányítópultok kialakítása lehetséges. Az adatokhoz való hozzáférés is szerepenként korlátozható. Így a különböző felhasználók ugyanabba a programba belépve különböző összeállítású irányítópultokat (grafikonok, diagramok, listák) láthatnak, ezáltal biztosítva, hogy nem számtalan választási lehetőség közül kell választani, hanem csak a feladat ellátásához szükséges információk jelennek meg a felhasználóknak.

7.    Amennyiben szükséges a diagramokon, grafikonokon megjelenő adatok lefúrhatok, részletezhetők további diagramokban, grafikonokban, listákban. A CT-EcoVIR-ben az összesített adatok lefúrhatók egészen az alapadatokig – lehetővé téve a problémák gyökerének megtalálását és a középvezetői szint információ igényének kielégítését is.

8.    A lekérdezett adatkör lista formátumú és a grafikus formátumú megjelenítése között van lehetőség egyszerű váltásra.

9.    A CT-EcoVIR – szemben az egy programra, modulra épülő jelentésekkel szemben – az Intézetben található teljes adatkörre ráültethető. Így a vezetők számára egy felületen elérhetővé válik a teljes Intézet irányításhoz, vezetéséhez és minden adatának elemzéséhez szükséges információ.

 

 

10.  A vezetői információs rendszerben lehetőség van a betegekre történő egyedi ráfordítások figyelésére is a CT-BERÁF program segítségével. A betegszintű adatfigyelés esetében a bevételek esetében a rendszer képes megmutatni egy – egy eset vonatkozásában az előzetes, a ténylegesen besorolt és a garanciális besorolások utáni HBCS értéket

11.  A vezetői információs rendszerben lehetőség van a tervadatok kezelésére is a CT-MedKontroll program segítségével. A vezetői információs rendszerben lehetőség van a terv és tényadatok együttes kezelésére, összehasonlítások készítésére.

A rendszer alkalmas a betegszintű ráfordítási adatoknak HBCS, BNO, WHO és német pont szintű aggregálására, több dimenzióban is.

 

Tovább...