FPIR

 

Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer - FPIR

Az alábbi ismertető célja, hogy áttekintést adjon a Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszerről, (a továbbiakban FPIR), amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) által kezelt források teljes körű pénzügyi nyilvántartására szolgál.

A rendszer kialakításával megszületett a lehetőség arra, hogy teljes NFA egészére vonatkozóan, egységesített szemléletben vezethetőek legyenek a földrajzilag elkülönülő területi szervek (jelenleg Megyei Munkaügyi Központok) nyilvántartásai. A rendszer kialakítása során törekedtünk arra, hogy a területi szerveknél (megyéknél) vezetett nyilvántartásokat többféle szempont szerint (országosan, megyére, kirendeltségre) is le lehessen lekérdezni az erre jogosult központi vezető munkatársaknak.

A FPIR rendszerben - a korábban a megyéknél vezetett nyilvántartások alapján – a szabályok, törzsek, stb… az országos központi nyilvántartásban egységesítésre kerültek. Ez a megoldás biztosítja, hogy a megyékben csak olyan eszközökre rögzíthessenek adatokat, melyeket a központ kialakított és a megyék számára hozzáférhetővé tett. A rendszer országos szinten egységesen kezeli a foglalkoztatottakat, garantálva, hogy a nyilvántartásban ne szerepelhessenek duplikáltan.

Az országos szinten egységesített működés egyrészt segíti a központi kontrollt, másrészt a területi kollegákat tehermentesíti, megszabadítva őket a felesleges adatkezeléstől.

AZ FPIR adatai központilag tároltak, mivel a kliensek egy központi kiszolgáló szerverhez csatlakoznak. Ez a felépítés rendkívül leegyszerűsíti a jogszabályváltozások miatti változások kezelését és azok rövid idő alatt történő használatbavételét.

FPIR rendszer moduljai

Keretkezelés nyilvántartás

A többszintű hierarchikus keretkezelést lehetővé tévő rendszer, amely a divízió szintig történő központi keretkezelést, és a divíziók belső keretkezelését egységesen kezeli. A keretkezelés szolgáltatja az információt a kötelezettségvállalás és pénzellátás moduloknak, a két modul a keretkezelés alapján állapítja meg, hogy az adott megye mekkora összeget igényelhet, mekkora összegért vállalhat kötelezettséget az adott időszakra.

Pénzellátás

A pénzellátás modul feladata, hogy a központ által meghatározott finanszírozást a megyéktől származó pénzigénylés alapján biztosítsa. A pénzellátás modulban kezeljük a finanszírozási időszakokat, a felhasználható kereteket, illetve az egyes finanszírozási jogcímeket.

Kötelezettségvállalás nyilvántartás

A kötelezettségvállalás modulban a keretekre lehet, szakmai tipizálások alapján, kötelezettséget vállalni. A modul a sokrétű szerepkör beállítások alapján biztosítja kötelezettségvállalások elektronikus ellenőrzési, ellenjegyzési, stb. folyamatainak véghezvitelét.

Kiadási modulok (Kiadás előkészítés, Kiadás bonyolítás, Kincstárkezelés)

A modulok a kifizetések kezelésére szolgálnak a kötelezettségvállalás elemi tételeinek kezelésétől, az Elektrába történő beemelésig és a kivonat visszaolvasásáig. A modulban a teljes kifizetési folyamat elektronikus ellenőrzése véghez megy, illetve képes a szükséges bizonylatok (teljesítésigazolások, utalvány rendeletek, stb.) elkészítésére.

Követelés nyilvántartás

A modul az előre definiált követelés típusok alapján képes kezelni a követelések teljes életútját, a határozat meghozatalától egészen a megtérüléséig. A törvényben meghatározott eljárások és kamatszámítási módszerek kezelése mellett a modul az egyedileg kialakított eljárási módokat is támogatja.

Bevétel bonyolítás

A modul a kincstári kivonatról beolvasott bevételek feldolgozására szolgál. A modulban a bevételek többféle módon lehet csoportosítani, és feldolgozni. A bevételek a legtöbb esetben egy adott ügyfél adott követeléséhez kapcsolódnak, vagy várakoznak (függőre kerülnek), amíg a befizetés célja világossá nem válik. A modul kezeli a téves befizetéseket. A modul elkészíti a bevételek szakmai teljesítésigazolását, bevételi utalványrendeletét.

Főkönyvi könyvelés

Az FPIR rendszerben a könyvelés kötelezően előírt, egységesített könyvelési szabályok alapján történik. Az egységes eljárási alapján egységes eljárásrend (működési rend, számviteli szabályzat, stb) dolgozható ki. A rendszer segítségével a könyvvizsgálat illetve az ellenőrzések gyorsak, áttekinthetők. A főkönyvi könyvelés szabályait tartalmazó azonosítót már a kötelezettség vállalásánál (a támogatás vállalásánál) eldöntésre kerül, és minden további gazdasági esemény örökli ezt a szabályt. A rendszer kialakítása garantálja a gazdasági események azonos megítélését a teljes rendszerben.

A területi adatokat a központi adatbázis folyamatosan olvassa, így az országos főkönyv adatai felhasználói beavatkozás vagy késedelem nélkül mindig rendelkezésre állnak. A fontosabb listák (karton, kivonat, sőt a beszámoló táblák) lokálisan is, de a központi adatbázisban is rendelkezésre állnak.

Analitika (listázás)

A modul elsődleges célja az egyes analitikák és a főkönyvben könyvelt tételek egyeztetése. Ezen túlmenően teljesíti azt az elvárást, hogy bármely időpontban, elemi valid adatok legyenek lekérdezhetők a rendszerből, listák és analitikus kimutatások formájában.

Előirányzat nyilvántartás

 

A FPIR az előirányzatok nyilvántartását külön adatbázisban végzi, ezáltal biztosítja, hogy az előirányzati rend kialakítása központilag tudjon véghezmenni, illetve biztosítja, a divízióknál dolgozó kollegák tehermentesítését.

 

Vezetői adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás modul a divíziókról (megyékről) történő adatlekérdezését biztosítja központi szinten, anélkül, hogy a divíziós kollegáknak adatszolgáltatási kimutatásokat kellene készítenie. Ezáltal biztosítja a rendszer, hogy a vezetők mindig naprakész, valid adatokkal rendelkezzenek.

Általános Pénzügyi Interfész

A rendszer a moduljai között meglévő kapcsolat mellett rendelkezik egy Általános Pénzügyi Interfésszel (ÁPI) amelyen keresztül egyéb rendszerek nyilvántartásához illeszthető az FPIR rendszer azoktól adatokat tud fogadni és átadni.