Kórházi kiegészítő modulok

A CT-EcoSTAT a CompuTREND által fejlesztett gazdasági és gazdálkodási rendszer, mely a költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek és - elsősorban költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek átalakításával létrejött - KHT-k részére készült.

A program filozófiája

A program grafikus - Windows - felületen működik, amely kliens/szerver architektúrájú. A program MS-SQL vagy ORACLE adatbázis kezelőt használ. A programcsomag önálló ügyviteli szoftverként alkalmazható, olyan speciális interfészekkel rendelkezik, amelyek révén szervesen illeszthető bármilyen szakmai rendszerhez, így például a Magyarországon forgalomba lévő intézményi szakmai, önkormányzati vagy kórházi informatikai rendszerek legtöbbjéhez.
A fejlesztés során CompuTREND különös figyelmet fordított arra, hogy a program megfeleljen a költségvetési szervekkel szemben támasztott követelményeknek, továbbá - szoros összefüggésben azzal a napirenden lévõ kérdéssel, hogy költségvetési intézmények egy részének megnyílt a lehetőség a KHT formájában történő további működésre -- zökkenőmentes áttérést biztosítson azon költségvetés szerint gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a KHT-ra, mint gazdálkodási formára való áttérést választják.
A Pénzügyi és ÁFA Nyilvántartó Program megfelel a vonatkozó törvények és pénzügyminiszteri rendeletekben megfogalmazott szoftvertechnikai és pénzügy (adó-) technikai követelményeket kielégíti. A rendeletek változásakor folyamatosan biztosítjuk a program megfelelőségét.
A programrendszer jelenlegi verziója megfelel az államháztartás szervezetinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó Kormányrendeletekben foglaltaknak.
A programrendszer megfelel a számviteli törvényben szabályozott kettős könyvviteli szabályoknak, ide értve a Közhasznú Társaságokra (KHT-k) vonatkozó speciális szabályokat.

Dietetikai és élelmezési, valamint az Étkezési díj nyilvántartó modul

A program az élelmezéssel kapcsolatos munkát támogatja. Kifejlesztésekor messzemenően figyelembe vettük a gyakorló szakemberek tapasztalatait, az egészségügyi ellátás változásának várható tendenciáit, a közétkeztetésre vonatkozó előírásokat, valamint azokat a tapasztalatokat. A program három fő részből áll:

 • Dietetikai és élelmezési rész
 • Pénzügyi elszámolási rész
 • Az ebédjegy kezelése

A Dietetikai és élelmezési modul

• A használt receptek tárolhatók, bármikor módosíthatók. Az alapanyag-komponensek tápanyag-tartalmának meghatározásával bármikor ellenőrizhető, hogy az összeállított étlapok megfelelnek-e a diétáknak.
• Az étlapok előre elkészíthetők, dietetikai és pénzügyi szempontból is ellenőrizhetők.
• Az alapanyagok (mérlegelt) árának nyomon követésével ellenőrizhető, hogy az összeállított étlapok megfelelnek-e a pénzügyi normáknak.
• A folyamatosan változó árakat, beszerzéseket képes követni a program, így az ételek árának, összetételének változása látható.
• Az elkészült kiszabást a Készlet program kezeli, on-line kapcsolatot teremtve ezzel a két rendszer között. Az Élelmezési programban javasolt kiszabott mennyiségeket a Készlet program át tudja venni, és módosíthatja azokat. A ténylegesen kiadott anyagok listáját visszaadja az Élelmezési programnak.
• A nap zárása funkcióval helyrehozhatók a rendszer által javasolt és a tényleges anyagfelhasználás általában meglévő különbségei, így a pénzügyi listák pontos eredményeket mutatnak.
• A nap zárása után pontos, részletes információk kaphatók az egyes időszakok pénzügyi teljesítéseiről, a felhasználható normakeret és a ténylegesen felhasznált anyagmennyiségek viszonyáról. A táblázatok nemcsak összintézményi szinten készíthetők el, hanem az egyes osztályok felhasználását is megmutatják.
• A pénzügyi listák nemcsak osztályokra, hanem diétákra, költséghelyekre, normákra is lekérhetők.

Étkezés térítés-kezelő modul

Az étkezés térítés rendszer feladata a különböző személyek étkezési igényeinek a nyilvántartása. A belső dolgozók étkeztetése mellett van lehetőség arra, hogy külső étkezőknek, illetve csoportoknak is lehessen jegyeket készíteni. A rendszer többféle jegyformátum előállítására képes.

A felvitt adatok alapján rögzíteni lehet a napi rendeléseket. A rendszer rugalmas, lehetőséget ad arra, hogy akár egy hétre, akár egy hónapra előre meg lehessen adni a napi rendeléseket. A normál étkezésnél nyolcféle menüből lehet választani, a különféle diétás étkezők pedig kétféléből választhatnak. Ehhez hasonlóan a külsős étkezők is kaphatnak nyolcféle normál, illetve kétfajta diétás menüt. A csoportok két fajtából válogathatnak.

A napi rendelések felvitele után a rendszer ki tudja nyomtatni a névre szóló, egyedi ebédjegyeket. A nyomtatás nem ismételhető, így a jegyekkel nem lehet visszaélni. Természetesen megfelelő jelszó ismeretében lehetséges új jegyet nyomtatni. (pl. ha elveszett a jegy).

Az igénylések után pontos költségelszámolást lehet készíteni. A dolgozókról kérhetünk egyedi elszámolást, ami megadja a lekérdezett időszakbeli igénylések összegét, illetve az ehhez tartozó támogatás mértékét. A program nyilvántartja a kötelező étkezőket, és meg lehet jelölni azokat a dolgozókat, akik utólag fizetik ki étkezésüket. Ennek megfelelően kérhető az összesített elszámolás is, amelyen az adott havi pénzügyi adatok szerepelnek. Az elszámolás figyelembe veszi az esetleges lemondások miatt visszajáró összegeket is. Az elszámolás nyomtatva, illetve lemezen is elkészíthető a bérrendszernek.

A költségek mellett a napi étkezési létszámról, tálalóhelyekről is készíthető lista.

A program öt étkezést –: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora – kezel, de az összes nyomtatáskor kérhető, hogy melyik étkezésekre dolgozzon.

Az étkezés nyilvántartó program a rendelések számát nyilvántartja. Mivel az Élelmezési programban is szükség van ezekre az adatokra, nem kell kétszer felvinni azokat. Az Étkezési díj térítési program Élelmezési feladás funkcióján keresztül az adatokat át lehet tölteni a szakmai élelmezési programba, ahol ezután az áttöltött adatokat a kiszabás készítésekor figyelembe veszi a szakmai rendszer.

A feladás utáni pótrendeléseket is elég az Étkezési díj térítési programban rögzíteni, mert a Pótfeladás funkcióval az utólagos változásokat is át lehet adni az Élelmezésnek.

Osztályos igénylés és Intézeti elbírálás modul

A CT-EcoSTAT gazdasági rendszer Osztályos igénylés modulja az intézmény osztályainak anyagigénylésére szolgál, ezzel kiváltva az osztályok papír alapú igényléseit. A modul segítségével a teljes igénylés–elbírálás folyamat tekintetében kiváltható a gazdaságtalan papír alapú igénylési és elbírálási folyamat. A feldolgozás az elektronikus nyilvántartás segítségével gyorsabbá, megbízhatóbbá és gazdaságosabbá válik.

Azokon a helyeken, ahol ennek a modulnak az alkalmazását elkezdik, ott az anyagigénylések könnyedén szabályozhatók azzal, hogy az egyes osztályoknak felhasználói kereteket határozunk meg, korlátozva ezzel a felhasználásukat. Ezek a keretek lehetnek globálisak, tehát egy osztálynak az összes felhasználható összeget adhatjuk meg, vagy megszabhatunk rész-kereteket is, amikor az osztályok rendelkezésére álló összegeket anyag fajtánként is csoportosítjuk.

Többek közt a program használatának egyik legnagyobb előnye, hogy az igénylő osztály már az rögzítés pillanatában információt kap arról, hogy az adott időszakra (hónap vagy hét) az intézet vezetőségétől kapott pénzügyi (felhasználói) kerete hogyan áll, annak terhére mennyit igényelhet. Ezzel az információval önállóan gazdálkodhat, és előre tervezheti az osztály munkájához szükséges anyagigényeket, de csak a számára engedélyezett határokon belül.

A fenti modullal leadott igények összesítéséhez és utalványozásához az Intézeti elbíráló modul segíti a gazdálkodókat döntéshozatalukban.

A rendszer integráltságának köszönhetően szoros kapcsolat van a rendszer moduljai között, így megoldott az adatkapcsolat az egyes CT-EcoSTAT modulokkal pl. Készlet és Rendelés modulok.

Az elbírált igények gombnyomásra betölthetők kiadási bizonylatra, illetve a rendelésből elbírált tételek anyagrendelésre, amely tételek a rendelés és a beérkezés után ugyancsak betölthetők lesznek a kiadási bizonylatra. Az igénylés rögzítését követően semmilyen további adatrögzítés nem szükséges.

Az Intézeti elbírálásban megjelenő cikkek a továbbiakban betölthetők és nyomon követhetők a kapcsolódó modulokban, így könnyítve és gyorsítva a gazdálkodó illetve a raktáros munkáját.

Műtéti anyag nyilvántartó modul

A műtéti anyagfelhasználás modul lehetőséget kínál műtétek alatt felhasználásra került anyagok nyilvántartására, kimutathatóságára.

Egészségügyi intézmények legnagyobb szakmai anyagfelhasználása a műtökben történik. Mivel a műtő, mint osztály vételezi ki az Intézmény központi raktárából az adott anyagokat, a műtő költséghelyén keletkeznek ezek a kiadási tételek, míg a bevétel a beküldő osztályok oldalán jelenik meg. Kontrolling szempontjából éppen ezért fontos kimutatni, hogy az egyes beavatkozások milyen anyagköltséggel járnak. Ezen kimutatások elkészítésére szolgál a CT-EcoSTAT műtéti anyagfelhasználás modulja, mely képes kezelni a műtőkben lévő kézi-, konszignációs-, illetve osztályos készleteket beavatkozásokra.

A törzsadatok sokszínűsége révén a rendszer teljesen személyre szabható. Megadhatók az intézményben lévő műtők, a beküldő (költségviselő) alleltárak, a műtőben rögzítési jogosultsággal rendelkező személyek és a felhasználási helyek (kézi és konszignációs raktárak). A különböző gyógyszertári rendszerek esetében a modul rendelkezik a gyógyszertörzs importálási lehetőségével.

A rendszer kezelését segíti, hogy előzetesen olyan adatcsoportokat állíthatunk fel, amelyek nagymértékben gyorsítják a munkavégzést a műtéti adatok rögzítésekor. Ilyen csoportosítási lehetőségek az operátor teamek, valamint a műtéti panelek, amelyekre rögzíthetjük a várható felhasználást, és ezek betöltésével gyorsítható az adatrögzítés.

A modult több medikai rendszerhez illesztettük, amely rendszerekből képes átvenni a beteg adatokat, melyeket így a beavatkozások nyilvántartásánál nem szükséges újra rögzíteni.  A felrögzített anyagfelhasználás alapján a beavatkozásokra kimutatott költségeken felül jelentés készíthető az anyagfelhasználásról műtő, orvos, illetve BNO kódra is.

Betegre történő ráfordítás nyilvántartás
Betegre Történő Ráfordítás Nyilvántartás (BERÁF) Egyre több egészségügyi intézményben merül fel igényként, hogy beteg (eset) szinten kimutatható legyen a kórházi benntartózkodás költsége. Ezek a költségek számos eltérő rendszerbe, modulba kerülnek rögzítésre. A BERÁF modul ezen ráfordítások gyűjtését oldja meg, egy áttekinthető modulon belül. A modul a kimutatáson kívül alkalmas azon költségek, rögzítésére, melyek nem kerülnek rögzítésre,más rendszerben, így a kimutatások készítése alkalmával lehetőség van ezen költségek megjelenítésére is. A CT-EcoSTAT rendszer BERÁF modulja, képes esetszinten gyűjteni a betegráfordítást, ezzel az egészségügyi vezetők számára részletesebb, pontosabb adatokat szolgáltat, mint az osztályra történő költséggyűjtés.
Munkalap nyilvántartó modul

A CT-EcoSTAT Munkalap modul az intézményben végzett javítási-, karbantartási munkák nyilvántartását hivatott segíteni. Használatával könnyedén kezelhetők az újonnan beérkezett munkaigények, a folyamatban lévő munkák, illetve a már elkészített munkalapok.

 

A modult rendkívül rugalmasra terveztük, hogy a felhasználó saját igényeihez igazíthassa a környezetet, amelyben dolgozni kíván. (Például még a megjelenő oszlopok sorrendjét is saját kedve szerint paraméterezheti.)

Mindezeket a program szótárkezelő rendszere is segíti, amellyel a műhelyekről, a munkák típusairól és a célfeladatkódokról készíthetjük el felsorolásunkat.

A modulhoz szorosan hozzátartozik egy Munkalapigénylés modul, amely segítségével az igénylők elektronikus úton juttathatják el bejelentéseiket az illetékes munkavégző csoporthoz (pl.: Műszaki osztály, Informatika, stb.)

Egy hagyományos javítási-, karbantartási igény elvégzésének fázisai a következőek lehetnek:

 1. 1. Igény feladása: papír alapon, telefonon keresztül vagy elektronikusan a CT-EcoSTAT Munkalapigénylés modulon keresztül.
 2. 2. Munkalap felvitele: elektronikus munkalapigénylés, vagy kézzel rögzítve igény alapján, illetve előzménye (bármilyen igény) nélkül is lehetséges.
 3. 3. Munkalap nyomtatása: a felvitt munkalapokat egyedileg vagy csoportosan is nyomtathatjuk. Anyagfelhasználás: a CT-EcoSTAT Készlet modulban a megfelelő mozgásnemmel (pl. M2050, M2150) anyagfelhasználást rögzíthetünk a kiválasztott munkalapra.
 4. 4. Munkaóra felhasználás
 5. 5. Munkalap lezárása (akár csoportosan is)
 6. 6. Munkalap felnyitása: A lezárt munkalapokat bármikor vissza tudjuk nyitni esetleges kiegészítés/módosítás miatt.
 7. 7. Munkalap másolása: Életszerű, hogy egy korábbi munkalaphoz teljesen hasonló feladatot kellene elvégezni.
 8. 8. Munkalap folytatása: Előfordulhat, hogy egy korábban lezárt munkalappal kapcsolatban további javítási/karbantartásai feladat merül fel. Ebben az esetben, a munkalap folytatása funkcióval új munkalapot nyithatunk.
Letéti pénztár modul

A Letéti nyilvántartó program Egészségügyi intézményekbe, Szociális Otthonokba hosszabb-rövidebb ideig tartózkodó, ellátott személyek készpénzének, személyes tárgyainak, ill. betétkönyveinek, elkülönített pénzeszközöknek a nyilvántartására szolgál.

A letéti programot több kihasználtsági fokban lehet működtetni. Minden esetben más-más menüpontok jelennek meg.

A legegyszerűbb esetben az intézmény a letétesek készpénzét és leadott tárgyait őrzi. Ebben az esetben is lehetőség van azonban a készpénz aránkénti kifizetésére, illetve a tárgyak egyesével való kiadására. Ezekről a mozgásokról a program bizonylatot nyomtat, illetve napi (időszaki) zárás készíthető segítségével. A program a tárgyakat nem értékben tartja nyilván, hanem darabként

A betétkönyvek esetén a program az értékben történő nyilvántartást is támogatja. Ebben az esetben a betétkönyvekről is lehet napi/időszaki zárást készíteni. a program segítségével.

Letéti bankszámlák név szerint és összesített nyilvántartására is lehetőséget kínál a program. Amennyiben név szerint tartjuk nyilván a pénzeszközöket, akkor készpénz kifizetése csak akkor lehetséges, ha az adott letétesnek a bankból kivételre került a pénzeszköze és elhelyezésre került a letéti pénztárban.

A modul segítségével elkülönített pénzügyi kereteket tarthatunk nyilván, melyről folyamatos, aktuális képet kaphatunk listákon, kartonokon.
 

Gépjármű nyilvántartás modul

A modul alkalmas, az intézményeknél, vállalatoknál a gépjármű  üzemeltetés során készült menetlevelek, fuvarlevelek költséghely szintjén történő feldolgozására, illetve a nyilvántartás alapján történő lekérdezések, jelentések készítésére. A költséghelyre gyűjtött havi megtett kilométeradatokat a főkönyv és kontrolling modulok felé a gépjármű modul képes automatikusan továbbítani, ezzel hatékonyan segítve a későbbi költségfelosztást. A modul segítségével nyilvántartható az intézeti célú magán-gépkocsihasználat elszámolás is.
Menetlevelek feldolgozásakor lehetőség van súlyozott, és alapnorma szerinti kilométerek kezelésére, tankolás rögzítésére, és különböző üzemi szorzók használatára. A NAV üzemanyag árainak feltöltését is automatizáltuk, az a megfelelő törzsből futtatva feltölti idősorosan és üzemanyag fajtánként a hozzá tartozó árakat. 

A modul segítségével különböző lejárati dátumokat is figyelhetünk. Például a zöldkártya, a gépkocsivezető jogosítványának lejárta vagy egyes befizetések elmaradása, esetleg nyilvántartásának elmulasztott rögzítése esetén a program figyelmeztetést küld ezek pótlására. Ebben a modulunkban az utalványozáshoz segítséget nyújtó üzemanyag felvétel, elszámolás, valamint a gépjárművekkel történt események és szervizelések nyilvántartására is lehetőség van. A továbbfejlesztésnek köszönhetően, számla alapú elszámolás, kimutatás is megvalósult, illetve a céges tulajdonú gépjárművek magáncélú használatának kimutatását is lehetővé tettük.