MTA kiegészítő modulok

A CT-EcoSTAT a CompuTREND által fejlesztett gazdasági és gazdálkodási rendszer, mely a költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek és - elsősorban költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek átalakításával létrejött - KHT-k részére készült.

A program filozófiája

A program grafikus - Windows - felületen működik, amely kliens/szerver architektúrájú. A program MS-SQL vagy ORACLE adatbázis kezelőt használ. A programcsomag önálló ügyviteli szoftverként alkalmazható, olyan speciális interfészekkel rendelkezik, amelyek révén szervesen illeszthető bármilyen szakmai rendszerhez, így például a Magyarországon forgalomba lévő intézményi szakmai, önkormányzati vagy kórházi informatikai rendszerek legtöbbjéhez.
A fejlesztés során CompuTREND különös figyelmet fordított arra, hogy a program megfeleljen a költségvetési szervekkel szemben támasztott követelményeknek, továbbá - szoros összefüggésben azzal a napirenden lévõ kérdéssel, hogy költségvetési intézmények egy részének megnyílt a lehetőség a KHT formájában történő további működésre -- zökkenőmentes áttérést biztosítson azon költségvetés szerint gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a KHT-ra, mint gazdálkodási formára való áttérést választják.
A Pénzügyi és ÁFA Nyilvántartó Program megfelel a vonatkozó törvények és pénzügyminiszteri rendeletekben megfogalmazott szoftvertechnikai és pénzügy (adó-) technikai követelményeket kielégíti. A rendeletek változásakor folyamatosan biztosítjuk a program megfelelőségét.
A programrendszer jelenlegi verziója megfelel az államháztartás szervezetinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó Kormányrendeletekben foglaltaknak.
A programrendszer megfelel a számviteli törvényben szabályozott kettős könyvviteli szabályoknak, ide értve a Közhasznú Társaságokra (KHT-k) vonatkozó speciális szabályokat.

Projekt kezelő modul

Ma már nem csak a K+F szférában jellemző, hogy a finanszírozást projektalapokon biztosítják. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szervezet gazdálkodásának az alapját egy pontos projektnyilvántartó- és elszámoló rendszer támogassa. Ennek – az egyébként sem kicsi – feladatnak az elvégzésére fejlesztettük ki a CT-EcoSTAT rendszer Projektnyilvántartó modulját.

A modul lehetőséget biztosít a szervezet által kezelt, és használt projektek nyilvántartására, illetve a velük kapcsolatos költségvetési folyamatok összegyűjtésére.

A fejlesztés során fontos szempont volt, hogy a CT-EcoSTAT korábbi folyamatai ne torzuljanak, hanem a felhasználók számára a lehető legkevesebb plusz munkával megjelölhetőek legyenek az egyes mozgások projekt kapcsolatai. Ebből kifolyólag sikerült egy olyan működést elérni, ahol a felhasználók szinte észre sem veszik, hogy az általuk kezelt folyamatok szerves részeivé váltak a projekt elszámolásnak. A nagy körültekintéssel elvégzett fejlesztés másik hozadéka az lett, hogy a projektnyilvántartó program egy „egyszerű” lekérdező modullá vált, ahol a projektek alapadatain kívül kezelt információk mennyisége elenyésző, ezzel szemben a szervezet teljes gazdálkodási rendszeréből lekérhetőek az információk a projektek viszonylatában.

A projektnyilvántartó egyik fő feladata, hogy segítséget nyújtson a beszerzések engedélyezésében, ahol fontos, hogy a projektre terhelt költségeket a lehető legkorábban megjeleníteni. Így lett a kötelezettségvállalási rendszer az elsődleges információ forrása a programnak, hiszen a költségek itt jelentkeznek a legkorábban, ezáltal az engedélyezési folyamat során biztonsággal megadható a projekten rendelkezésre álló forrás pontos mértéke.

A program másik, nem elhanyagolható feladata a finanszírozó szerv felé történő elszámolás segítése. Ezen feladat ellátásához különböző elszámolást segítő listákat kínál a program, melyek eredménye könnyen átmásolható az elszámolás alapját képező táblázatokba.

A szervezetek által korábban használt projektelszámoló rendszerek és a finanszírozó szervek számossága miatt, rendszeresen bővítjük a program által kínált lekérdezési lehetőségeket, hogy a lehető legkényelmesebb szolgáltatást nyújthassa a program.

Kiküldetés nyilvántartás modul

A modul lehetőséget teremt a külföldi kiküldetések tervezésére, a kiadott előlegek nyilvántartására, majd az elszámolások lebonyolítására valutában. Intézményi szinten áttekinthetővé és nyomon követhetővé válnak a kiküldetések. A szükséges nyomtatványokat is elkészíti pl. kiküldetési rendelvény, kiutazási engedély, nyilatkozat szja-előlegről.

A kiküldetés-nyilvántartásnak szerves része a valutapénztár és a devizabank. Ezekben nemcsak a kiküldetések valutamozgása bonyolítható le, hanem az intézmény valutás szállítói és vevői számláinak nem forintban való pénzügyi teljesítése is.

A kiegyenlítés forint értéke és a hozzá kapcsolódó árfolyam eltérés a Pénzügyi modulban realizálódik. Így a tételek főkönyvi könyvelése is lehetővé válik. Egy intézményen belül tetszőleges számú valutapénztár és devizabank nyitható, és ezeken belül természetesen bármennyi pénznem kezelhető.

Letéti pénztár modul

A Letéti nyilvántartó program Egészségügyi intézményekbe, Szociális Otthonokba hosszabb-rövidebb ideig tartózkodó, ellátott személyek készpénzének, személyes tárgyainak, ill. betétkönyveinek, elkülönített pénzeszközöknek a nyilvántartására szolgál.

A letéti programot több kihasználtsági fokban lehet működtetni. Minden esetben más-más menüpontok jelennek meg.

A legegyszerűbb esetben az intézmény a letétesek készpénzét és leadott tárgyait őrzi. Ebben az esetben is lehetőség van azonban a készpénz aránkénti kifizetésére, illetve a tárgyak egyesével való kiadására. Ezekről a mozgásokról a program bizonylatot nyomtat, illetve napi (időszaki) zárás készíthető segítségével. A program a tárgyakat nem értékben tartja nyilván, hanem darabként

A betétkönyvek esetén a program az értékben történő nyilvántartást is támogatja. Ebben az esetben a betétkönyvekről is lehet napi/időszaki zárást készíteni. a program segítségével.

Letéti bankszámlák név szerint és összesített nyilvántartására is lehetőséget kínál a program. Amennyiben név szerint tartjuk nyilván a pénzeszközöket, akkor készpénz kifizetése csak akkor lehetséges, ha az adott letétesnek a bankból kivételre került a pénzeszköze és elhelyezésre került a letéti pénztárban.

A modul segítségével elkülönített pénzügyi kereteket tarthatunk nyilván, melyről folyamatos, aktuális képet kaphatunk listákon, kartonokon.
 

Gépjármű nyilvántartás modul

A modul alkalmas, az intézményeknél, vállalatoknál a gépjármű  üzemeltetés során készült menetlevelek, fuvarlevelek költséghely szintjén történő feldolgozására, illetve a nyilvántartás alapján történő lekérdezések, jelentések készítésére. A költséghelyre gyűjtött havi megtett kilométeradatokat a főkönyv és kontrolling modulok felé a gépjármű modul képes automatikusan továbbítani, ezzel hatékonyan segítve a későbbi költségfelosztást. A modul segítségével nyilvántartható az intézeti célú magán-gépkocsihasználat elszámolás is.
Menetlevelek feldolgozásakor lehetőség van súlyozott, és alapnorma szerinti kilométerek kezelésére, tankolás rögzítésére, és különböző üzemi szorzók használatára. A NAV üzemanyag árainak feltöltését is automatizáltuk, az a megfelelő törzsből futtatva feltölti idősorosan és üzemanyag fajtánként a hozzá tartozó árakat. 

A modul segítségével különböző lejárati dátumokat is figyelhetünk. Például a zöldkártya, a gépkocsivezető jogosítványának lejárta vagy egyes befizetések elmaradása, esetleg nyilvántartásának elmulasztott rögzítése esetén a program figyelmeztetést küld ezek pótlására. Ebben a modulunkban az utalványozáshoz segítséget nyújtó üzemanyag felvétel, elszámolás, valamint a gépjárművekkel történt események és szervizelések nyilvántartására is lehetőség van. A továbbfejlesztésnek köszönhetően, számla alapú elszámolás, kimutatás is megvalósult, illetve a céges tulajdonú gépjárművek magáncélú használatának kimutatását is lehetővé tettük.