Önkormányzati kiegészítő modulok

A CT-EcoSTAT a CompuTREND által fejlesztett gazdasági és gazdálkodási rendszer, mely a költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek és - elsősorban költségvetés szerint gazdálkodó szervezetek átalakításával létrejött - KHT-k részére készült.

A program filozófiája

A program grafikus - Windows - felületen működik, amely kliens/szerver architektúrájú. A program MS-SQL vagy ORACLE adatbázis kezelőt használ. A programcsomag önálló ügyviteli szoftverként alkalmazható, olyan speciális interfészekkel rendelkezik, amelyek révén szervesen illeszthető bármilyen szakmai rendszerhez, így például a Magyarországon forgalomba lévő intézményi szakmai, önkormányzati vagy kórházi informatikai rendszerek legtöbbjéhez.
A fejlesztés során CompuTREND különös figyelmet fordított arra, hogy a program megfeleljen a költségvetési szervekkel szemben támasztott követelményeknek, továbbá - szoros összefüggésben azzal a napirenden lévõ kérdéssel, hogy költségvetési intézmények egy részének megnyílt a lehetőség a KHT formájában történő további működésre -- zökkenőmentes áttérést biztosítson azon költségvetés szerint gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a KHT-ra, mint gazdálkodási formára való áttérést választják.
A Pénzügyi és ÁFA Nyilvántartó Program megfelel a vonatkozó törvények és pénzügyminiszteri rendeletekben megfogalmazott szoftvertechnikai és pénzügy (adó-) technikai követelményeket kielégíti. A rendeletek változásakor folyamatosan biztosítjuk a program megfelelőségét.
A programrendszer jelenlegi verziója megfelel az államháztartás szervezetinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó Kormányrendeletekben foglaltaknak.
A programrendszer megfelel a számviteli törvényben szabályozott kettős könyvviteli szabályoknak, ide értve a Közhasznú Társaságokra (KHT-k) vonatkozó speciális szabályokat.

Dietetikai és élelmezési, valamint az Étkezési díj nyilvántartó modul

A program az élelmezéssel kapcsolatos munkát támogatja. Kifejlesztésekor messzemenően figyelembe vettük a gyakorló szakemberek tapasztalatait, az egészségügyi ellátás változásának várható tendenciáit, a közétkeztetésre vonatkozó előírásokat, valamint azokat a tapasztalatokat. A program három fő részből áll:

  • Dietetikai és élelmezési rész
  • Pénzügyi elszámolási rész
  • Az ebédjegy kezelése

A Dietetikai és élelmezési modul

• A használt receptek tárolhatók, bármikor módosíthatók. Az alapanyag-komponensek tápanyag-tartalmának meghatározásával bármikor ellenőrizhető, hogy az összeállított étlapok megfelelnek-e a diétáknak.
• Az étlapok előre elkészíthetők, dietetikai és pénzügyi szempontból is ellenőrizhetők.
• Az alapanyagok (mérlegelt) árának nyomon követésével ellenőrizhető, hogy az összeállított étlapok megfelelnek-e a pénzügyi normáknak.
• A folyamatosan változó árakat, beszerzéseket képes követni a program, így az ételek árának, összetételének változása látható.
• Az elkészült kiszabást a Készlet program kezeli, on-line kapcsolatot teremtve ezzel a két rendszer között. Az Élelmezési programban javasolt kiszabott mennyiségeket a Készlet program át tudja venni, és módosíthatja azokat. A ténylegesen kiadott anyagok listáját visszaadja az Élelmezési programnak.
• A nap zárása funkcióval helyrehozhatók a rendszer által javasolt és a tényleges anyagfelhasználás általában meglévő különbségei, így a pénzügyi listák pontos eredményeket mutatnak.
• A nap zárása után pontos, részletes információk kaphatók az egyes időszakok pénzügyi teljesítéseiről, a felhasználható normakeret és a ténylegesen felhasznált anyagmennyiségek viszonyáról. A táblázatok nemcsak összintézményi szinten készíthetők el, hanem az egyes osztályok felhasználását is megmutatják.
• A pénzügyi listák nemcsak osztályokra, hanem diétákra, költséghelyekre, normákra is lekérhetők.

Étkezés térítés-kezelő modul

Az étkezés térítés rendszer feladata a különböző személyek étkezési igényeinek a nyilvántartása. A belső dolgozók étkeztetése mellett van lehetőség arra, hogy külső étkezőknek, illetve csoportoknak is lehessen jegyeket készíteni. A rendszer többféle jegyformátum előállítására képes.

A felvitt adatok alapján rögzíteni lehet a napi rendeléseket. A rendszer rugalmas, lehetőséget ad arra, hogy akár egy hétre, akár egy hónapra előre meg lehessen adni a napi rendeléseket. A normál étkezésnél nyolcféle menüből lehet választani, a különféle diétás étkezők pedig kétféléből választhatnak. Ehhez hasonlóan a külsős étkezők is kaphatnak nyolcféle normál, illetve kétfajta diétás menüt. A csoportok két fajtából válogathatnak.

A napi rendelések felvitele után a rendszer ki tudja nyomtatni a névre szóló, egyedi ebédjegyeket. A nyomtatás nem ismételhető, így a jegyekkel nem lehet visszaélni. Természetesen megfelelő jelszó ismeretében lehetséges új jegyet nyomtatni. (pl. ha elveszett a jegy).

Az igénylések után pontos költségelszámolást lehet készíteni. A dolgozókról kérhetünk egyedi elszámolást, ami megadja a lekérdezett időszakbeli igénylések összegét, illetve az ehhez tartozó támogatás mértékét. A program nyilvántartja a kötelező étkezőket, és meg lehet jelölni azokat a dolgozókat, akik utólag fizetik ki étkezésüket. Ennek megfelelően kérhető az összesített elszámolás is, amelyen az adott havi pénzügyi adatok szerepelnek. Az elszámolás figyelembe veszi az esetleges lemondások miatt visszajáró összegeket is. Az elszámolás nyomtatva, illetve lemezen is elkészíthető a bérrendszernek.

A költségek mellett a napi étkezési létszámról, tálalóhelyekről is készíthető lista.

A program öt étkezést –: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora – kezel, de az összes nyomtatáskor kérhető, hogy melyik étkezésekre dolgozzon.

Az étkezés nyilvántartó program a rendelések számát nyilvántartja. Mivel az Élelmezési programban is szükség van ezekre az adatokra, nem kell kétszer felvinni azokat. Az Étkezési díj térítési program Élelmezési feladás funkcióján keresztül az adatokat át lehet tölteni a szakmai élelmezési programba, ahol ezután az áttöltött adatokat a kiszabás készítésekor figyelembe veszi a szakmai rendszer.

A feladás utáni pótrendeléseket is elég az Étkezési díj térítési programban rögzíteni, mert a Pótfeladás funkcióval az utólagos változásokat is át lehet adni az Élelmezésnek.

Segély nyilvántartó

A program alkalmas a rendszeres, nem rendszeres és eseti nem visszatérítendő segélyek (pénzügyi, analitikus) nyilvántartására. A segélyeket a program típusonként külön kezeli, tehát ha ugyanazon jogosult többfajta segélyben is részesül, azt segély típusonként külön-külön tartjuk nyilván. Ettől függetlenül a jogosultra összesítve is ki lehet mutatni az eddigi kiutalások összegét.

A határozatok/ügyszámok alapján a határozat által meghatározott időintervallumon belül havonta egy, vagy több kiutalás, vagy kifizetés bonyolítására is biztosít lehetőséget a rendszer. A kiutalások történhetnek közvetlen terminálra, vagy az CT-EcoSTAT Pénzügy modulján átfuttatva. A banki terminálba beimportálandó kifizetési állományokat, mint átutalásos, mind postai (PEK) formátumban is le tudja generálni a Segély program. .A program nyomon követi az előző időszakbeli és az aktuális havi előírásokat, majd ezek teljesítését is. Fontos megemlítetni, hogy a program elsődlegesen a pénzügyi folyamatok teljes nyomon követésére szolgál, nem jogi és szociális háttérrel rendelkező határozat előállítására.

A program szorosan együtt működik a CT-EcoSTAT pénzügy moduljával, így a modul az CT-EcoSTAT rendszer által kezelt partnertörzset használja, és az utalások esetén is a csomagok összeállításában a pénzügy programmal együtt dolgozik.

A program képes előállítani a közüzemi szolgáltatók felé történő tartozás csökkentő támogatásokhoz szükséges a kormányrendeletben előírt Excel állományokat, és egyéb a KSH jelentéshez szükséges adatokat is.

Bérlakás program (Lakástörlesztés)

Az önkormányzat által értékesített ingatlanok szerződéseinek, törlesztő részleteinek és kamatainak nyilvántartása a program elsődleges feladata.

A szerződés/határozat alapján havonta előírja a befizetendő összeget a program, majd a befizetéseket vagy a CT-EcoSTAT rendszer pénzügy moduljából vagy közvetlenül banki lemezről dolgozza fel (Raiffeisen, OTP). Ebben az esetben program automatikusan hozzákapcsolja a befizetéseket a szerződésekhez.

A programból lekérhető az egyenleg/hátralék szerződésenként. A program tudja kezelni a Microsoft Word/Open Office alapú dokumentumokat, ezek segítségével egyedi egyenlegközlő, felszólító levelek készíthetőek a szerződöttek részére. Lehetőség van olyan szerződések kezelésére is a programban, melyről a CT-EcoSTAT Pénzügyi rendszerében már számla készült, ezen számlákat a modulban feldolgozva szintén lehetséges egyenleget képezni kimutatni, egy már rögzített szerződés esetén. A szerződésekhez elektronikus formában a hozzá tartozó dokumentumokat és állományokat is csatolhatjuk, így ezek mindig előhívhatóak a munkavégzés közben.

Támogatás modul

A program feladata az, hogy az önkormányzat által megítélt és folyósított, általánosan kamatmentes visszatérítendő támogatások, kölcsönök szerződéseinek, törlesztő részleteit nyilvántartsa.

A program tudja kezelni a Microsoft Word/Open Office alapú dokumentumokat, ezek segítségével egyedi egyenlegközlő, felszólító, jelzálogtörlő levelek készíthetőek a szerződöttek részére.

Negyedéves, éves feladási lista készítése a könyvelés felé, a törlesztésről és állományváltozásról. A program alapvetően a pénzügyi befizetések nyilvántartására szolgál, de a túlfizetések visszautalását is le tudja kezelni. Az utolsó befizetést egy végelszámolásról szóló dokumentum kíséri, mely jelzi, hogy az ügyfélnek nincs további tartozása. A szerződésekhez elektronikus formában a hozzá tartozó dokumentumokat és állományokat is csatolhatjuk, így ezek mindig előhívhatóak a munkavégzés közben. Késedelmi kamatgenerálására is képes a program mely figyeli a fizetési határidőket, és a kamatszámítási ciklus alatt kiegyenlített/befolyó összegeket, és az előírásról egy részletes számítási listát is tud készíteni. Öt féle kamatszámítást lehet alkalmazni a késedelembe eső ügyfelek esetén.

Munkáltatói kölcsön nyilvántartó

A program feladata jellemzően a munkáltató által adott munkáltatói kölcsön szerződéseinek, törlesztő részleteinek nyilvántartása. Működése lehet manuális, vagy az OTP által vezetett munkáltatói kölcsön szerződések elektronikus beolvasása szerinti (elektronikus állomány szükséges), de mindenképpen negyedéves működési rend szerint.

A program képes az OTP által előállított listák előállítására az elektronikus állományból, és negyedéves hátralék/túlfizetés lista előállítására. A modul segítségével lehetséges olyan adattartalommal bíró lista előállítása is amely megbecsüli a következő év várható befizetéseit (tőke, bevétel, maradvány kimutatás).

Bírság (Hatósági díjak stb.)

A program egy önkormányzat, vagy hatóság által kiszabott bírságok, hatósági térítési díjak kezelésére, nyilvántartására (pénzügyi, analitikus), bírságok, díjak státuszainak figyelésére, befizetések nyilvántartására szolgál.

A CT-EcoSTAT pénzügy moduljában rögzített befizetéseket (mind banki, mind pénztári) a bírságokhoz, hatósági díjakhoz lehet kapcsolni. Ezekről a határozatokról, kérvényekről lekérdezhető az egyenleg/hátralék kimutatás is.

A programban lehetőség van a bírságok különböző státuszainak beállítására, amelyet rögzítve a későbbiekben egy kronológia kérhető le egy adott határozatról, kérvényről, ezáltal egy bírság, hatósági díj életútját a határozat megszületésétől a bírság, díj kifizetéséig, lezárásáig nyomon tudjuk követni.

A program tudja kezelni a Microsoft Word/Open Office alapú dokumentumokat, ezek segítségével egyedi egyenlegközlő, felszólító levelek készíthetőek a szerződöttek részére.

Beállítható a programban, hogy egy határozat jogerőre emelkedését követően mi legyen az a naptári nap ameddig az kiszabott összegnek be kell érkeznie (automatikus fizetési határidő kezelés). Amennyiben ez nem következik be akkor a program figyelmezetést küld a nem fizetők felsorolásával felszólító levelek nyomtatására.

A program képes kezelni az előző időszaki hátralékot, és az azokhoz tartozó befizetéseket is, melyet egy időszaki listában jelenít meg. A jogcímenkénti bontásos kezelés lehetőséget ad arra, hogy tőke, kamat, késedelmi kamat, végrehajtási költés, és egyéb jogcímenként is tudjunk egyenleget előírni és kimutatni.

Késedelmi kamatgenerálására is képes a program mely figyeli a fizetési határidőket, és a kamatszámítási ciklus alatt kiegyenlített/befolyó összegeket, és az előírásról egy részletes számítási listát is tud készíteni. Öt féle kamatszámítást lehet alkalmazni a késedelembe eső ügyfelek esetén.

Csatorna nyilvántartás

A program vízközmű társulás(ok) szerződéseinek előírásai, és azok befizetéseinek nyilvántartására lett kifejlesztve.

A modul képes a szerződéseket különböző állapotukban nyilvántartani, annak megfelelően, hogy az adott HRSZ-en nyilvántartott tulajdonos(ok) szerződöttek-e vagy nem, vagy egyáltalán létesíthető a területükön csatorna, vagy sem.

A program képes Lakáskasszás szerződések, és azok egyéb díjainak kezelésére is. A program tudja kezelni a Microsoft Word/Open Office alapú dokumentumokat, ezek segítségével egyedi egyenlegközlő, felszólító levelek készíthetőek a szerződöttek részére.

Gyermektartás nyilvántartás

A program a megelőlegezett gyermektartásban résztvevő, a gyámhivatali határozatban meghatározott kedvezményezett, kötelezett, részére meghatározott előírások, kötelezettségek, kifizetések, befizetések nyilvántartására került kifejlesztésére.

A határozatok alapján a határozat által meghatározott időintervallumon belül havonta egy, vagy több utalás, vagy kifizetés történhet. Ez lehet banki terminál felé közvetlen utalási csomag összeállítása, átadása vagy a CT-EcoSTAT Pénzügyi programjába közvetlenül átadva, onnan a megfelelő dokumentumokat elkészítve, szintén a terminál felé feladhatóak a tételek.

A program képes a jegyzők részére összesített, és részletes egyenleg lista előállítására is.

Letéti pénztár modul

A Letéti nyilvántartó program Egészségügyi intézményekbe, Szociális Otthonokba hosszabb-rövidebb ideig tartózkodó, ellátott személyek készpénzének, személyes tárgyainak, ill. betétkönyveinek, elkülönített pénzeszközöknek a nyilvántartására szolgál.

A letéti programot több kihasználtsági fokban lehet működtetni. Minden esetben más-más menüpontok jelennek meg.

A legegyszerűbb esetben az intézmény a letétesek készpénzét és leadott tárgyait őrzi. Ebben az esetben is lehetőség van azonban a készpénz aránkénti kifizetésére, illetve a tárgyak egyesével való kiadására. Ezekről a mozgásokról a program bizonylatot nyomtat, illetve napi (időszaki) zárás készíthető segítségével. A program a tárgyakat nem értékben tartja nyilván, hanem darabként

A betétkönyvek esetén a program az értékben történő nyilvántartást is támogatja. Ebben az esetben a betétkönyvekről is lehet napi/időszaki zárást készíteni. a program segítségével.

Letéti bankszámlák név szerint és összesített nyilvántartására is lehetőséget kínál a program. Amennyiben név szerint tartjuk nyilván a pénzeszközöket, akkor készpénz kifizetése csak akkor lehetséges, ha az adott letétesnek a bankból kivételre került a pénzeszköze és elhelyezésre került a letéti pénztárban.

A modul segítségével elkülönített pénzügyi kereteket tarthatunk nyilván, melyről folyamatos, aktuális képet kaphatunk listákon, kartonokon.
 

Gépjármű nyilvántartás modul

A modul alkalmas, az intézményeknél, vállalatoknál a gépjármű  üzemeltetés során készült menetlevelek, fuvarlevelek költséghely szintjén történő feldolgozására, illetve a nyilvántartás alapján történő lekérdezések, jelentések készítésére. A költséghelyre gyűjtött havi megtett kilométeradatokat a főkönyv és kontrolling modulok felé a gépjármű modul képes automatikusan továbbítani, ezzel hatékonyan segítve a későbbi költségfelosztást. A modul segítségével nyilvántartható az intézeti célú magán-gépkocsihasználat elszámolás is.
Menetlevelek feldolgozásakor lehetőség van súlyozott, és alapnorma szerinti kilométerek kezelésére, tankolás rögzítésére, és különböző üzemi szorzók használatára. A NAV üzemanyag árainak feltöltését is automatizáltuk, az a megfelelő törzsből futtatva feltölti idősorosan és üzemanyag fajtánként a hozzá tartozó árakat. 

A modul segítségével különböző lejárati dátumokat is figyelhetünk. Például a zöldkártya, a gépkocsivezető jogosítványának lejárta vagy egyes befizetések elmaradása, esetleg nyilvántartásának elmulasztott rögzítése esetén a program figyelmeztetést küld ezek pótlására. Ebben a modulunkban az utalványozáshoz segítséget nyújtó üzemanyag felvétel, elszámolás, valamint a gépjárművekkel történt események és szervizelések nyilvántartására is lehetőség van. A továbbfejlesztésnek köszönhetően, számla alapú elszámolás, kimutatás is megvalósult, illetve a céges tulajdonú gépjárművek magáncélú használatának kimutatását is lehetővé tettük.

Ingatlankataszter

A CT-EcoSTAT Ingatlankataszteri modulja alkalmas a vonatkozó jogszabályok (48/2001, és 147/1992 számú kormányrendeletek) szerinti, az önkormányzatok részére előírt ingatlanvagyon kataszter lefektetésére és vezetésére, az előírásokban szereplő ingatlankataszteri statisztika tartalmi és formai előállítására.

A CT-EcoSTAT rendszeren belül lehetőség van az ingatlankataszter és tárgyi eszköz nyilvántartás összekapcsolására, ezáltal a főkönyv alapanalitikáját adó tárgyi nyilvántartás értékadatai, azonnal megjelennek az ingatlankataszterben; tehát a két rendszer értékegyezősége folyamatosan fenntartható anélkül, hogy az ingatlankataszterben érték adatváltozást kellene könyvelni.

Az ingatlankataszteri modul alkalmas az út- hídstatisztika előállítására is.