Kapcsolat

CompuTREND Zrt.

H-1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.

+36 (1) 353-9650
Új, internet alapú integrált önkormányzati és költségvetési szervezetek által használható gazdasági, gazdálkodási szoftverrendszer fejlesztése, mely maximálisan megfelel a jövő elvárásainak mind funkcionalitásában, mind technológiájában

A projekt célja egy új, internet alapú integrált önkormányzati és költségvetési szervezetek által használható gazdasági, gazdálkodási szoftverrendszer kifejlesztése, mely megfelel az önkormányzatok funkcionális elvárásainak, összhangban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs cselekvési tervével, az Európai Unió eGovernment Akciótervével és megfelel a kormányzati terveknek, miszerint (többek között) egységes gazdálkodási szoftverrendszerrel is kívánják ellátni az önkormányzatokat. Az új rendszer kialakítása során nagyban kívánunk támaszkodni a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszerünk fejlesztése során szerzett tapasztalatainkra, a bevált, felhasználóink által kedvelt funkciókat meg kívánjuk tartani, de bizonyos modulokat az évek során szerzett tapasztalatok birtokában teljesen újra kívánunk gondolni és átalakítani. Teljesen új kötelezettségvállalási funkciót kívánunk kialakítani, mely az egész gazdálkodási rendszer alapja lesz. Az új kötelezettségvállalási modul elsősorban szerződéseken, ritkábban megrendeléseken alapul, a keretgazdálkodási funkciója összhangban van az önkormányzati költségvetési struktúrával, támogatja a kötelezettségvállalások jóváhagyási folyamatát, és tudja biztosítani mindazokat a lekérdezéseket, melyek a képviselőtestület és a vezetőség számára szükségesek. A kötelezettségvállalási modult kétszintűen kívánjuk megvalósítani, egyrészt megtartva a pénzügyi szemléletű, a teljes folyamatot lefedő megoldást, másrészt kialakítva egy olyan egyszerű megoldást, amely segítségével az önállóan gazdálkodó valamint a csak önállóan működő intézményekben is lehetőség van az alapadatok rögzítésére. Ezt a megoldást azokra a helyekre szánjuk, (például egy óvodába), ahol ezt a megoldást pénzügyi- számviteli ismeretekkel nem rendelkező személyeknek kell kezelni. Szintén új tárgyi eszköz-nyilvántartási funkciót kívánunk kialakítani, mely egy funkcióban tudja kezelni a nagyértékű valamint a kisértékű eszközök nyilvántartását. Tovább kívánjuk fejleszteni az ingatlan kataszteri nyilvántartó modult is, hogy az gyakorlati tapasztalataink alapján még inkább megfeleljen az önkormányzatok nyilvántartási kötelezettségeink, például támogassa az értékbecslés funkciót. Az önkormányzati folyamatok leképezésére paraméterezhető folyamatvezérlő (workflow) alrendszert kívánunk beépíteni, mely egyrészt támogatja a gazdálkodási folyamatokat, másrészt tud csatlakozni külső workflow motorhoz, ilyen módon megkönnyíti az integrálódást más rendszerekhez. Az új funkciók kialakításán túl az új rendszer tervezése és fejlesztése során meg kívánunk felelni a kor elsősorban technológiai vonatkozású követelményeinek is, mely a platform függetlenségre és nyílt forráskódú informatikai infrastruktúrán is üzemeltethetőségre épül. Jelen fejlesztés fontos célja a funkcionális és technológiai újításon túl, új üzleti modell kialakítása. Az új üzleti modell az alkalmazás-szolgáltatás vagy ASP, mely révén komplett megoldást tudunk nyújtani felhasználóinknak, az informatikai beruházásokat és feladatokat kompletten át tudjuk vállalni felhasználóinktól. Az új rendszer új üzleti lehetőségeket teremt számunkra. Egyrészt a jelenlegi több mint 100 önkormányzati felhasználónk számára tudunk biztosítani upgrade lehetőséget, másrészt kapcsolatban vagyunk olyan önkormányzatokkal, melyek amint elő tudják teremteni a szükséges forrást, be kívánnak szerezni egy minden szempontból megfelelő gazdálkodási rendszert. Végül lehetőség nyílik számunkra, hogy a tervezett önkormányzati ASP központ(ok)ba egy kész gazdálkodási modult tudjunk kínálni, mely maximálisan megfelel az eddig megjelent koncepciókban nyilvánosságra került elvárásoknak, úgy, hogy ma még másik, 100%-ban az elvárásoknak megfelelő rendszer a piacon nem érhető el. Szintén új üzleti lehetőséget látunk abban, hogy az új rendszert fel kívánjuk készíteni a többnyelvűségre, így a külföldi terjeszkedés is lehetségessé válik cégünk számára.