Kapcsolat

CompuTREND Zrt.

H-1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.

+36 (1) 353-9650
Új, internet és mobil technológia alapú szerződéses állományra épülő komplex ügyviteli rendszer fejlesztése kis és középvállalkozások, valamint önkormányzati és költségvetési szervezetek számára

Ügyviteli rendszerünk fő célja, hogy a szervezet vezetői és munkatársai részére gyors, pontos információkat szolgáltasson a működés minden területével kapcsolatban egy merőben új megközelítésben. Termékünk egységesíti a workflow, iktató, számlázó, egyéb pénzügyi és számviteli, projekt management, költségvetési tervezési, valamint a minőségbiztosítási rendszerek előnyeit. A termék egy új, internet és mobil technológia alapú szerződéskezelő rendszerre épül, mely a mai ügyviteli rendszerekhez képest technológiailag egy új megközelítést igénylő fejlesztést igényel. Az ügyviteli rendszer alapjául a felhasználó cég ajánlat és szerződés állománya áll. A dokumentum adatbázis tartalmazza a tervezett, megkötött, lezárult, meghiúsult szerződések és egyéb szerződésekhez kapcsolódó dokumentumok adatait és scannelt képét. Az adatokból automatikusan készíthető a projekt tábla és a pénzügyi tábla, melyek a projektek tervezésének, ellenőrzésének és nyomon követésének alapjául szolgálnak. A rendszerből kinyerhető egyéb adatok, jelentések, kimutatások a naprakész szerződés állományban foglalt adatokra épülnek. A program bevezetése és az ezt követő használat során a rendszer gyorsan és egyszerűen kezelhető valamint könnyen kommunikál egyéb, a mindennapi munka során használt programokkal, mint pl. Word, Excel, Outlook. Nagy előnye, hogy több fázisban is bevezethető, az alap rendszer (dokumentum adatbázis, partner adatbázis, iktató rendszer, projekt tervezési felület, ...) stabil működése után további modulokkal bővíthető (pénzügy, számvitel, készlet nyilvántartás, ...). Mi az, amiben más, mint a már piacon lévő egyéb rendszerek? Mi is az a merőben új megközelítés, amin a működése alapul? Napjainkban a vállalatok egyik nagyon fontos problémája, hogy hogyan tudják minél kevesebb emberi erőforrás igénybe vételével megoldani a napi tevékenységeik lehető legegyszerűbb dokumentálását. A vállalatvezetők igénye, hogy könnyen átlátható rendszerben működjenek cégeik. Ez azonban nem működik abban az esetben, ha az egyes részfolyamatokra különböző programokat használunk. Sok esetben az egyes munkatársak többször is elvégzik ugyanazt az adatfeldolgozást csak egy kicsit más formában. Ilyen például egy beérkező számla útja a vállalaton belül, amit iktatni kell, jóváhagyni, könyvelni, elutalni. Gyakran előfordul, hogy ezek a funkciók 2-3 külön nyilvántartásban futnak egymástól függetlenül, a folyamat elhúzódik, illetve az eredeti bizonylatok elkavarodhatnak. Ez egyrészt több emberi erőforrást igényel, másrészt pedig a külön rendszerek használata miatt nehéz naprakész információkat adni a vezetőség és az egyes részterületek részére. Rendszerünk célja, hogy egy olyan nyilvántartást hozzon létre, amelyben minden adat rögzítésére csak egyszer kerüljön sor és az egyes modulok átjárhatóságának biztosításával a már rögzített adatok könnyen megjeleníthetők legyenek. Alapja az aktív és passzív adatbázis, mely minden modulból gyorsan elérhető. Az aktív adatbázis egy paraméterezett, szerkeszthető, sablon szerű adatnyilvántartó rendszer. Itt szerepeltetetők az egyes ajánlatokhoz, szerződésekhez, stb kapcsolódó főbb adatok (pl. szerződő partner adatai, szerződés tárgya, összege, határideje, számlázás módja, megjegyzések). A passzív adatbázis a sablonok, scannelt dokumentumok tárolására alkalmas. Segítségével könnyen hozzájuthatunk a szükséges információkhoz (pl. szerződés, számla, teljesítési igazolás képi megjelenítése pdf -ben). Az egyes munkafázisok elektronikus úton történő irányítása, nyilvántartása, összefogása meggyorsítja az egyes folyamatokat. A rendszerben tárolt adatok rögzítése sablonok segítségével történik előre meghatározott kötelező és nem kötelező mezők alapján, így biztosítható, hogy az egyes szerződések, ajánlatok, számlák és egyéb dokumentumok minden fontos adata rögzítésre kerüljön. Míg más programok bázisa a pénzügyi, számviteli alapokon nyugszik és eköré építi fel a többi szükséges funkciót, addig rendszerünk kiindulási alapja az ügyviteli folyamatok sorrendjét követi. Termékünk a modern folyamatkezelést alapul véve egységesíti az ajánlatok elkészítését, a szállítói megrendeléseket, nyilvántartja a szerződéseket és a folyamat részeként kezeli a számlázást és egyéb pénzügyi, számviteli, adózással összefüggő feladatokat. Lehetővé teszi az egységes dokumentum kezelés, az egyes feladatok és határidők nyomon követhetőségét. Bevezetésével tervezhetők és ellenőrizhetők lesznek az egyes projektek és az azokhoz kapcsolódó feladatok. Az információk egy rendszerben szerepelnek, így a jogosultságoknak megfelelően bármikor könnyen elérhetők. Az ajánlatok, rendelések, szerződések lényeges adatai rendszerben történő nyilvántartása megkönnyíti a tervezési folyamatot, így nagy mértékben hozzájárul a rövid és hosszú távú döntések előkészítéséhez. Mivel fontosnak tartjuk a gyors, hatékony, naprakész információk rendelkezésre bocsátását, a rendszerhez kliens gépeken keresztül párhuzamosan több munkatárs is hozzáférhet, valamint igény szerint mobil technológia alapú jelentés lehívó funkció is alkalmazható.